jueves, 23 de septiembre de 2010

CATALUÑA: Obtención y renovacion del título de consejero, 2010


http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5721/10259106.pdf
DOGC del 23/09/2010


PTO/3015/2010, de 17 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria de les proves per a l’obtenció i la renovació del certiicat de capacitació professional per a l’exercici de l’activitat de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera o per ferrocarril.


Solicitudes del 1 al 8 de octubre.
Pago de tasas hasta el 15 octubre de 2010.
Inscribirse a las pruebas y más información:
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?vgnextoid=34d2007c1f1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=34d2007c1f1bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=4c08dfe490daf110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&idTipusAction=1&idAction=1&id=e908dfe490daf110VgnVCM1000008d0c1e0a____&nomAccio=1&meta=

No hay comentarios: