miércoles, 17 de octubre de 2012

BALEARES: examen de consejero de seguridad ADR noviembre 2012


Boletín Oficial de las Islas Baleares del 16/10/2012
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=1846&lang=ca

SECCION I - COMUNIDAD AUTONOMA ILLES BALEARS

3.- OTRAS DISPOSICIONES
CONSEJERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO
RResolució del conseller d’Agricultura, Medi Ambient i Territori de dia 8 d'octubre del 2012, per la qual es convoquen proves per a l’obtenció o renovació del certificat de capacitació professional dels consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera.
Exámenes en noviembre de 2012:


 Novembre

 Dia 15. Modalitat de transport per carretera (Obtenció i Renovació)
15.30 h – Examen global
17.30 h – Resta classes (3 a 9)
 Dia 16. Modalitat de transport per carretera (Obtenció i Renovació)
15.30 h – Líquids inflamables ( 1202, 1203, 1223, 3475, 1268 i 1863)
17.30 h – Classe 2
 Dia 19. Modalitat de transport per carretera (Obtenció i Renovació)
15.30 h – Classe 1
17.30 h – Classe 7

No hay comentarios: